Activiteiten en Projecten

Bijbelkring 2018/2019

Data bekend.

In het nieuwe seizoen zullen weer twee Bijbelkringen worden gehouden. Eén kring wordt gehouden op een aantal vrijdagavonden en één kring op een aantal donderdagochtenden.

Donderdagochtend kring:

In een 8-tal bijeenkomsten bespreken we op de donderdagochtenden het bijbelboek, de brief aan de Hebreeën.

Gebed

In de afgelopen periode zijn er verschillende preken geweest over het Onze Vader. Daarbij was het idee ontstaan om in de kerk een plekje te maken, eigenlijk tijdelijk, om het gebed meer onder de aandacht te brengen. Voor in de kerk staat nu een tafel met een gebedsmuur (een lijst met gaas, waarin mensen briefjes kunnen stoppen), een paaskaars waaraan mensen een kaarsje kunnen aansteken. Ook is er ruimte om na de dienst gebed aan te vragen.

Weekend Welkom in de Kerk

Het Welkom-weekend (het startweekend) wordt gevierd op 7, 8 en 9 september.
Voor de gezinsdienst op zondagochtend 10 september willen we een muziekgroepje samenstellen. Wil je meedoen? Zangtalent? Speel je een instrument? (maakt niet uit wat), meld je even! Dan kijken we samen wat er mogelijk is! Aanmelden bij ds. Inge,

Bidstond

GEBEDSTEAM

Van Pasen naar Pinksteren.

De weg van Pasen naar Pinksteren is een weg die lijkt op een achtbaan.

Daar waar we nog maar zo kort afscheid hebben moeten nemen van onze geliefde Heer, zo mogen we het feest van Zijn opstanding vieren. Nog maar net het verdriet ervaren en dan zoveel vreugde mogen voelen… Hij leeft !!

Reisverslag Moldavie 2018

Van 26 april tot en met 7 mei mochten wij praktische hulp bieden bij de bouw van het opvang tehuis voor gehandicapten en ouderen in Neculaieuca, Moldavie. Welke ondersteund wordt door de Diaconale werkgroep van de Gereformeerde Kerk Gameren-Zuilichem en de Bronkerk in Ugchelen.

Wie waren er mee? Uit onze gemeente: Hans en Greet van Wijgerden, Ad de Boer en Peter Eckhardt.
vanuit Evangelische Gemeente zaltbommel: Jan en Ria Klooster

Geslaagde rommelmarkt!

Op een stralende zaterdag, 26 mei, heeft de rommelmarkt ongeveer 5900 euro opgebracht! Een mooie opbrengst voor onze kerk. Wist u dat er op en rond de markt ongeveer 60 vrijwilligers zijn? En dan zijn er ook degenen die lotenboekjes hebben verkocht en alle mensen die gedurende het jaar spullen hebben ingeleverd.

VakantieBijbelClub Zuilichem

VakantieBijbelClub Zuilichem – Zoek het uit!


Nog even en dan is het weer zover. De voorbereidingen zijn in volle gang.

Opening
Zondag 12 augustus 15.00 uur met Tentdienst: Voor jong en oud.

Ochtendprogramma
Maandag 13 augustus: 10.00 – 12.30 uur
Dinsdag 14 augustus: 10.00 – 14.00 uur (incl. lunch)
Woensdag 15 augustus: 10.00 – 12.30 uur

20+ Kring

Afgelopen seizoen was deze kring om de vier weken samen, om van hart tot hart te praten over het geloof, de groep bestaat momenteel uit 10 mensen (vnl. twintigers) en staat open voor anderen die ook geïnteresseerd zijn. Voor het komend seizoen willen we graag samen verder. Onze eerste bijeenkomst staat gepland op dinsdag 25 september. Meer informatie bij ds. Inge Eckhardt. 

Geloofsgesprek

Voor wie verlangt naar een basiscursus ‘Geloven’ of overweegt Belijdenis te doen; opgelet! In het komend seizoen start er weer een nieuwe groep. Er is al een aanmelding, kom jij het gesprek verrijken? 

 

Heb je interesse?

Enveloppenactie 2018

Evenals in eerdere jaren willen wij ook dit jaar, door middel van een enveloppenactie, een beroep op u doen voor een extra financiële bijdrage.

Deze actie is noodzakelijk omdat de inkomsten van de Actie Kerkbalans 2018 samen met de andere inkomsten niet toereikend zijn. Hoewel we op de goede weg zijn, want de inkomsten laten gelukkig een stijgende lijn zien.

Kerstproject kindernevendienst

Het thema van deze adventstijd is: Geloof met me mee! We lezen verhalen over bijbels geloofsgetuigen, die ons uitnodigen om met hen mee te geloven. Allemaal vertellen ze hun eigen verhaal. Johannes krijgt op Patmos een kijkje in de hemel, Johannes de Doper vertelt over een nieuw begin, de profeet Sefanja droomt van bevrijding, Elisabeth juicht om het kind dat geboren zou worden en Maria ontdekt dat de wereld licht wordt als de Zoon van God geboren wordt.

Stampottenbuffet en Talentenveiling, 16 februari 2019

Gezellig samen zijn en genieten van heerlijke zelfgemaakte soep, lekkere stamppot en als afsluiter een smakelijk toetje. Dat zijn de ingrediënten van het jaarlijkse stampottenbuffet van de Diaconale Werkgroep. Ook in 2019 is er weer een stampottenbuffet en wel op 16 februari. Reserveer deze datum vast in uw agenda. Meer informatie volgt. 

2e collecten december 2018

  2 december 2018      Missionair     werk

  9 december 2018      Pastoraat

16 december 2018      Diaconie

23 december 2018      Plaatselijk Jeugdwerk

24 december 2018      KIA Kinderen in de Knel

25 december 2018      KIA Kinderen in de Knel

30 december 2018      Diaconie

31 december 2018      Eigen gemeentewerk