Liturgie zondag 13-10-2018 Avonddienst

welkom: de ouderling van dienst heet de gemeente welkom en leest de mededelingen voor. Na de aankondiging van de intochtspsalm gaat iedereen staan en drukt de ouderling van dienst de voorganger de hand

 

       intochtspsalm: Psalm 118:1

 

       stil gebed, bemoediging en groet

 

       Lied: Ev. Liedbundel 261 – Aan Uw voeten Heer, is de hoogste plaats                      

            

gebed om verlichting met de Heilige Geest

 

Schriftlezing: Hebr. 12:1-3 uit NBV en daarna uit Bijbel in Gewone Taal