Laatste nieuws

Kennismakingscursus Christelijke Meditatie

Midden in de week, midden in de dagelijkse drukte en volte van het bestaan, midden in onze mooie Bom­me­ler­waard en ons leven, worden u in het najaar vier avonden aangeboden in onze prachtige kerken als kennis­ma­king met de christelijke meditatie. Juist de christelijke traditie heeft op dit gebied rijke schatten in huis.

In kerken en kloosters heeft men zich eeuwenlang met diverse vormen van meditatie en gebed beziggehouden. Daar willen we u graag mee laten kennis maken. Om ‘op adem te komen’, momenten te krijgen van rust, stilte, gebed, voor verdieping en meditatie. Tijd en ruimte om te leven, om op te ademen, om tot jezelf, de ander, God en de Bron van leven te komen.

Meditatie en gebed zijn universele en eeuwenoude manieren om in verbinding met je hart en verlangen en met God te komen, in verstilling, concentratie en aandacht. De ademhaling en de aandacht voor je lichaam is daarin het uitgangspunt. Meditatie is de kunst aandachtig te zijn. Het is niet zozeer een techniek, maar een manier van in het leven staan.

In de inleidende en verkennende cursus kun je kennis­ma­ken met de boeiende traditie van de christelijke meditatie en zullen we een aantal vormen daarvan gaan oefenen ter kennis­ma­king.

Praktisch

Het is geheel vrijblijvend, je kunt kijken of het je iets brengt en op zoek gaan naar vormen die bij specifiek bij jou passen. We zullen werken met teksten, beeld en muziek, en ook met de adem.

Ervaring met meditatie is niet nodig, de cursus is juist bedoeld als kennis­ma­king. Bovendien blijft iedereen hierin een beginner. Ook hoef je geen lid van de kerk te zijn. Het staat open voor iedereen en is gratis. Een kleine bijdrage voor de onkosten wordt op prijs gesteld, maar is niet verplicht. Gun het uzelf!

Deze vier avonden worden in oecumenisch verband en in samen­wer­king met kerken uit de regio Bom­me­ler­waard georga­ni­seerd. Ze worden gehouden in de Sint Maartens­kerk en de St. Martinus­kerk in Zaltbommel en het Hurns Kerkje in Hurwenen en gegeven door pastor Bertus Bus, ds. Lia Davidse en ds. Jos de Heer.

De vier avonden vormen een geheel, maar we zullen uiteraard niemand weigeren die deze niet alle vier kan meemaken.

Data en tijd

Eerste avond dinsdag 9 oktober 20.00-21.30 uur
St. Martinus­kerk, Oliestraat 26, Zaltbommel

 • Welkom en korte opening in de vorm van kaarsen aansteken
 • Kennis­ma­ken en voorstellen en korte uitwisseling over mogelijke ervaring met meditatie en verwachting van de avonden.
 • Informatie over de opzet van de avonden
 • Inleiding over de geschiedenis van de christelijke meditatie en over het specifieke van christelijke meditatie (Jos de Heer)
 • pauze
 • Meditatieve oefening (Bertus Bus)
 • Sluiting: lied

Tweede avond 23 oktober 20.00-21.30 uur
St. Martinus­kerk, Oliestraat 26, Zaltbommel

 • Welkom, en korte opening in de vorm van kaarsen aansteken
 • Reacties op wat er geweest is, vragen
 • Inleiding over: de betekenis van het lichaam en de adem in de meditatie (Lia Davidse)
 • pauze
 • Meditatieve oefening met de adem (Lia Davidse)
 • Sluiting: lied

Derde avond 6 november 20.00-21.30 uur
Koor Sint Maartens­kerk, Kerkplein 1, Zaltbommel (via zij-ingang)

 • Welkom, en korte opening in de vorm van kaarsen aansteken
 • Inleiding over de christelijke meditatie van John Main en Laurence Freeman (Bertus Bus)
 • pauze
 • Meditatieve oefening (Jos de Heer)
 • Sluiting: lied

Vierde avond 29 november 20.00-21.30 uur
Hurns Kerkje, Groenestraat 52, Hurwenen

 • Welkom, en korte opening in de vorm van kaarsen aansteken
 • Reacties op wat er geweest is, vragen
 • Inleiding over Lectio Divina (Jos de Heer)
 • Pauze
 • Oefening Lectio divina (Lia Davidse)
 • Sluiting: lied

Aanmelding en info

 

Kerkblad Intercom

Intercom is het kerkblad. In de Intercom treft u gegevens aan over activiteiten die er in de kerk te doen zijn. Daarnaast staan er zaken in zoals: berichten uit de kerkenraad, wel en wee van de gemeente, verjaardagen van ouderen in de betreffende maand, kerkdiensten, et cetera.

Intercom verschijnt maandelijks. Voor de maanden juli en augustus komt een gecombineerde editie uit. Intercom wordt bezorgd in de week vóór de eerste zondag van de betreffende maand.

Een abonnement kost € 15,- per jaar. Een digitaal abonnement is kosteloos.

Voor het aanvragen van een abonnement en voor vragen over de bezorging kunt u contact opnemen met:

Piet Stoel, 0418-671932, e-mail

Kopij voor Intercom kan tot uiterlijk maandag voor 24:00 uur in de week voor verspreiding ingestuurd worden. De (uiterste) inleverdata voor 2018 zijn:

 • 20 augustus
 • 24 september
 • 22 oktober
 • 19 november
 • 20 december (donderdag!)

Elke maand verzamelt een lid van het redactieteam de kopij. Hij / zij zorgt voor de opmaak van de Intercom. Het team bestaat uit:

 • Hilda en Jan Albert de Haan-Smit
 • Wilma Teeuwen-van Dalen
 • Nel Meliefste
 • Petra van Zanten-Vroegh

Voor vragen over inhoud van de Intercom kunt u terecht bij de redactie: e-mail.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een zonnig Welkomweekend

“God maakt vrij, in die hoop, leven wij”…zo galmde het over Zuilichem heen, zodat het bij mensen thuis te horen was op zondag 9 september. Op strobalen zitten mensen van verschillende huize en dorpen in de openluchtdienst bij Sjaak en Bea van ‘t Hoog, er wordt geluisterd naar de verschillende muziekgroepen onder leiding van Marita van Maaren en Appie de With. De kinderen beelden het verhaal over Daniël uit, dat gelezen wordt door Paul Droogers.

Ds. Inge draagt voor het eerst echte klompen en drukt een ieder op het hart dat God vrijmaakt en dat je dit zelf niet kunt maar ook niet hoeft te doen. Het is voor Hem een vreugde om ons vrij te maken. Na afloop, koffie en thee. Dit keer blijft eigenlijk iedereen – een feest! – we genieten van de vele lekkernijen die met liefde waren gebakken en bereid, de koffiedames krijgen de koffie niet aan geschonken.

Het weekend begon met een Inspiratieavond op donderdag, waar dromen werden gedroomd en gedeeld. Vervolgens het eerste Praisecafé op vrijdagavond, jongeren zijn op deze avond zichzelf, zitten op de grond, hangen aan een tafel, luisteren naar de indringende muziek, en naar een korte maar krachtige boodschap, ontmoeten elkaar, in het huis van God. Zaterdag volleybal in het weiland en salades maken in de witte tent op het gras (net Heel Holland Bakt). Fanatiek vliegen de ballen over het net, en vallen nog wat geblesseerden, de Filistijnen winnen het bijna van het DreamTeam maar verliezen op het einde toch (heel Bijbels) van de Dromers. Ondertussen wordt er druk gespeeld op de springkussens en zijn er aardig wat toeschouwers. 

Dan is het al tijd voor de barbecue, 115 man, wat is het gezellig. De bijpassende Psalm 115 spreekt van een gebed om zegen, Zegen over de Groten en de Kleinen. En zo beginnen we onze avond. We sluiten af met een toetje, en daarna is iedereen net zo ‘gaar’ als het vlees en we druipen af om ons bed op te zoeken. De volgende dag is het zondag….we zingen over God die Vrijmaakt. En we sluiten het WelkomWeekend ’s avonds af waar we het begonnen: in de Kerk. Daar leert organist Gerrit van Veen ons te zingen zoals het hoort; want het doet God deugd als wij daar wat moois van maken. Zingend gaan we het weekend uit. God Lovend. Ons antwoord van liefde op wat Hij ons in dit mooie weekend schonk.”

Gebedsmomenten Seizoen '18-'19

Bid u mee?

Iedere twee weken op maandagavond, van 19:15 - 20:00 uur

 • Maandag 17 september
 • Maandag 1 oktober
 • Maandag 15 oktober
 • Maandag 29 oktober
 • Maandag 12 november
 • Maandag 26 november
 • Maandag 10 december
 • Maandag 7 januari
 • Maandag 21 januari (Week van Gebed)
 • Maandag 4 februari
 • Maandag 18 februari
 • Maandag 4 maart
 • Maandag 18 maart
 • Maandag 1 april
 • Maandag 15 april (Gebed in de Stille Week)
 • Maandag 29 april
 • Maandag 13 mei
 • Maandag 27 mei
 • Maandag 10 juni (Afsluiting voor de zomer)

Waar? In de Kerk, de Consistoriekamer

Wanneer? Elke twee weken op maandagavond.

Gebedsboek:  In de hal van de kerk ligt een gebedsboek. De hierin geschreven woorden worden in gebed gebracht tijdens het Gebedsmoment.

Hoe ziet een Gebedsmoment eruit?

19:15   Aansteken kaars, beginnen met een lied of Bijbellezing

19:25   Voorbeden uit Gebedsboek lezen, kort nieuwe voorbeden noteren waarvoor we vanavond willen bidden

19:35   Kringgebed (het Gebedsboek gaat rond als geheugensteun)

19:50   Afsluiting

Nieuw Seizoen: Nieuwe Groeigroep

WELKOM!

In het nieuwe seizoen starten we een nieuwe groeigroep! Wil jij met andere gemeenteleden in gesprek om je te laten inspireren door Geloof en de Bijbel? Dan is de Groeigroep iets voor jou.

Dit doen we aan de hand van inspirerend materiaal.

Uiteraard kun je je ook aansluiten bij één van de bestaande groeigroepen.

Heb je interesse of nog vragen benader dan: 

Gerda van Hazendonk-Opendorp, 073-5995043, e-mail òf

Judith de Jager, 0418-785315, e-mail

Gemeente Groei Groepen

In het seizoen 2018-2019 starten weer de gemeentegroeigroepen. Op dit moment hebben we 3 groeigroepen in onze gemeente. We hebben een groep in Zuilichem, een groep in Brakel en een groep in Gameren. Het komend seizoen willen we ook graag met een nieuwe groep starten. De diverse groeigroepen komen in de periode oktober tot mei om de twee of drie weken bij een gastadres samen, om met elkaar na te denken over een aantal thema’s, aan de hand van materiaal dat in overleg met de betreffende groepen wordt uitgezocht. In het najaar van 2018 gaan we de Kringserie van Ark Media en IZB gebruiken. Samen de bijbel bestuderen, maar ook zorgen en vreugden met elkaar delen, is een belangrijk onderdeel van deze avonden. Per seizoen komen we ongeveer 10 avonden bij elkaar. Naast het gastadres heeft iedere groeigroep 1 of 2 groeigroepleiders, die toegerust worden door onze predikant. De stuurgroep bestaat uit:

 • Gerda van Hazendonk-Opendorp, 073-5995043, e-mail
 • Gerda van Ieperen-van Steenis, e-mail
 • Jan Piet Mourits, 073-5997075 of 06-20109020, e-mail
 • Judith de Jager, 0418-785315, e-mail

Belangstelling om mee te gaan doen of om een keer een avond bij te wonen? Neem contact op met één van de leden van de stuurgroep.