Laatste nieuws

Evenals in eerdere jaren willen wij ook dit jaar, door middel van een enveloppenactie, een beroep op u doen voor een extra financiële bijdrage.

Deze actie is noodzakelijk omdat de inkomsten van de Actie Kerkbalans 2018 samen met de andere inkomsten niet toereikend zijn. Hoewel we op de goede weg zijn, want de inkomsten laten gelukkig een stijgende lijn zien.

Binnen de begroting 2018, is deze actie een onderdeel van de baten van de kerk.

In de week van 15 oktober komt een vrijwilliger de envelop bij u ophalen. Het zou mooi zijn als de gevulde envelop dan voor hem of haar klaar ligt.

Ook kunt u uw gift overmaken op bankrekening NL63 RABO 0374 3252 19 t.n.v. Penningmeester Geref. Kerk Gameren-Zuilichem.

Onze kinderen de toekomst van onze kerk!

In het mooie plaatsje Zuilichem staat een mooie kerk met een verbonden gemeente. Deze kerk zet zich graag in voor de kleinere gemeenteleden.

Het nieuwe seizoen in de kerk is begonnen.

Ook de kindernevendienst is weer gestart.

Met de start van dit nieuwe seizoen is er gekozen voor extra aandacht voor de jongste groep van de kindernevendienst.

Vanaf september 2018 gaat de onderbouw groep iedere zondag naar de kindernevendienst.

Zij krijgen op deze manier iedere week iets mee van het woord van God.

De bovenbouw groep gaat om de week naar de kindernevendienst.

Zij gebruiken de ruimte van Flashlight.

Tijdens de Paas- en Kerst projecten gaan zij iedere week naar de kindernevendienst

In de maanden oktober en november gaan we het boek openbaringen behandelen.

We horen de volgende verhalen:

Ik ben de eerste en de laatste.

Christus opent de boekrol.

Christus brengt de gelovigen Thuis.

De geopende boekrol.

De satan bedreigt Jezus en de kerk.

Babel gestraft voor haar zonden.

God eren bij het bruiloftsmaal.

Gods nieuwe schepping

De kindernevendienst zet zich al jaren in voor de kinderen van onze gemeente.
Wij zijn een groep enthousiaste mensen die iedere zondag Gods woord doorgeven aan deze kinderen van onze kerk. De kinderen die de toekomst zijn van onze gemeente!

Zijn onze kinderen ook belangrijk voor jou? Vind je het leuk om je in te zetten voor onze toekomst? Deel jij graag het woord van God? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Spreek vandaag nog iemand van de kindernevendienst.

Wil jij ook weten hoe wij door God vrij kunnen worden??

Kom naar de Praisedienst met als thema ‘GOD MAAKT VRIJ’

Ds. Inge Eckhardt-Groeneveld geeft uitleg hierover tijdens deze dienst, waarbij de Leerdam Praise Band de praiseliederen zal begeleiden.

 

De Leerdam Praise Band bestaat uit een enthousiaste groep mensen die Gods naam groot willen maken met zang en muziek.

 

Iedereen, jong en oud, is van harte welkom om te luisteren naar het thema en mee te zingen met de praiseliederen!

 

De dienst wordt gehouden op zondagavond 21 oktober a.s. om 18.30 uur.

“God maakt vrij, in die hoop, leven wij”…zo galmde het over Zuilichem heen, zodat het bij mensen thuis te horen was op zondag 9 september. Op strobalen zitten mensen van verschillende huize en dorpen in de openluchtdienst bij Sjaak en Bea van ‘t Hoog, er wordt geluisterd naar de verschillende muziekgroepen onder leiding van Marita van Maaren en Appie de With. De kinderen beelden het verhaal over Daniël uit, dat gelezen wordt door Paul Droogers.

Ds. Inge draagt voor het eerst echte klompen en drukt een ieder op het hart dat God vrijmaakt en dat je dit zelf niet kunt maar ook niet hoeft te doen. Het is voor Hem een vreugde om ons vrij te maken. Na afloop, koffie en thee. Dit keer blijft eigenlijk iedereen – een feest! – we genieten van de vele lekkernijen die met liefde waren gebakken en bereid, de koffiedames krijgen de koffie niet aan geschonken.

Het weekend begon met een Inspiratieavond op donderdag, waar dromen werden gedroomd en gedeeld. Vervolgens het eerste Praisecafé op vrijdagavond, jongeren zijn op deze avond zichzelf, zitten op de grond, hangen aan een tafel, luisteren naar de indringende muziek, en naar een korte maar krachtige boodschap, ontmoeten elkaar, in het huis van God. Zaterdag volleybal in het weiland en salades maken in de witte tent op het gras (net Heel Holland Bakt). Fanatiek vliegen de ballen over het net, en vallen nog wat geblesseerden, de Filistijnen winnen het bijna van het DreamTeam maar verliezen op het einde toch (heel Bijbels) van de Dromers. Ondertussen wordt er druk gespeeld op de springkussens en zijn er aardig wat toeschouwers. 

Dan is het al tijd voor de barbecue, 115 man, wat is het gezellig. De bijpassende Psalm 115 spreekt van een gebed om zegen, Zegen over de Groten en de Kleinen. En zo beginnen we onze avond. We sluiten af met een toetje, en daarna is iedereen net zo ‘gaar’ als het vlees en we druipen af om ons bed op te zoeken. De volgende dag is het zondag….we zingen over God die Vrijmaakt. En we sluiten het WelkomWeekend ’s avonds af waar we het begonnen: in de Kerk. Daar leert organist Gerrit van Veen ons te zingen zoals het hoort; want het doet God deugd als wij daar wat moois van maken. Zingend gaan we het weekend uit. God Lovend. Ons antwoord van liefde op wat Hij ons in dit mooie weekend schonk.”

Bid u mee?

Iedere twee weken op maandagavond, van 19:15 - 20:00 uur

 • Maandag 1 oktober
 • Maandag 15 oktober
 • Maandag 29 oktober
 • Maandag 12 november
 • Maandag 26 november
 • Maandag 10 december
 • Maandag 7 januari
 • Maandag 21 januari (Week van Gebed)
 • Maandag 4 februari
 • Maandag 18 februari
 • Maandag 4 maart
 • Maandag 18 maart
 • Maandag 1 april
 • Maandag 15 april (Gebed in de Stille Week)
 • Maandag 29 april
 • Maandag 13 mei
 • Maandag 27 mei
 • Maandag 10 juni (Afsluiting voor de zomer)

Waar? In de Kerk, de Consistoriekamer

Wanneer? Elke twee weken op maandagavond.

Gebedsboek:  In de hal van de kerk ligt een gebedsboek. De hierin geschreven woorden worden in gebed gebracht tijdens het Gebedsmoment.

Hoe ziet een Gebedsmoment eruit?

19:15   Aansteken kaars, beginnen met een lied of Bijbellezing

19:25   Voorbeden uit Gebedsboek lezen, kort nieuwe voorbeden noteren waarvoor we vanavond willen bidden

19:35   Kringgebed (het Gebedsboek gaat rond als geheugensteun)

19:50   Afsluiting

U kunt uw spullen weer inleveren voor onze jaarlijkse rommelmarkt 2019 en wel op 27 oktober a.s. in de schuur van de familie van Giessen, M. van Rossumweg 6 te Poederoijen,

 Van 9.30 tot 11.30 uur zijn wij daar aanwezig om uw spullen in ontvangst te nemen.

Alle verkoopbare oude en gebruikte spullen kunnen dan ingeleverd worden, zoals antiek, aardewerk, glaswerk, boeken, serviesgoed, speelgoed, curiosa en overige artikelen.

Wilt  u er a.u.b. op letten dat de spullen niet kapot zijn,dan is het niet verkoopbaar !

Geef uw overbodige spullen een tweede kans !

 

 Wij zien u dan zaterdag 27 oktober  a.s.

 

Bij voorbaat dank,

Het Rommelteam.

 

Het algemene mailadres voor aanmeldingen van vrijwilligers en voor vragen of ideeën is rommelmarkt@gerefkerkzuilichem.nl. Ook kunt u contact opnemen met Jacolien Schriever