Laatste nieuws

Het thema van deze adventstijd is: Geloof met me mee! We lezen verhalen over bijbels geloofsgetuigen, die ons uitnodigen om met hen mee te geloven. Allemaal vertellen ze hun eigen verhaal. Johannes krijgt op Patmos een kijkje in de hemel, Johannes de Doper vertelt over een nieuw begin, de profeet Sefanja droomt van bevrijding, Elisabeth juicht om het kind dat geboren zou worden en Maria ontdekt dat de wereld licht wordt als de Zoon van God geboren wordt. Aan de hand van hun verhalen denken we deze periode ook na over ons eigen geloof. Waar geloof je in en hoe laat je dat merken aan anderen?

Het project heeft het karakter van een reclamecampagne voor het geloof. Geen reclamecampagne die mensen kostte wat het kost wil overtuigen van een bepaald gelijk, maar een uitnodigen en enthousiasmerend uitdragen van waar mensen voor staan

Gedurende de adventstijd is het kindernevendienst voor de groepen 1-8.

Gelooft u met ons mee?

Een fijne adventstijd toegewenst!

Advent Gloriedienst

Ben jij benieuwd hoe Gods Liefde mensen lokt??

Kom naar de Adventsgloriedienst met als thema: 'Gods Liefde Lokt'

Het thema 'Gods Liefde Lokt' brengt ons bij mensen die op een bijzondere wijze door God worden getrokken naar Zijn geheimen en betrokken raken in Gods weg met deze wereld.

Ds. Inge Eckhardt-Groeneveld zal uitleg geven in deze dienst, het Jongerenkoor Nadiah uit Giessen/Rijswijk zal adventsliederen zingen, en pianist Appie de With zal liederen begeleiden.

Het Interkerkelijk Jongerenkoor Nadiah uit Giessen/Rijswijk en omgeving bestaat uit een enthousiaste groep jongeren. De betekenis van de naam
Nadiah is: Hoop en Verwachting, heel toepasselijk in deze Adventstijd.

Iedereen, jong en oud, is van harte welkom om met elkaar te zingen, te luisteren naar Nadiah en de uitleg van het thema!

Zondagavond 16 december a.s. om 18.30 uur.

2e collecten december 2018

  2 december 2018      Missionair     werk

  9 december 2018      Pastoraat

16 december 2018      Diaconie

23 december 2018      Plaatselijk Jeugdwerk

24 december 2018      KIA Kinderen in de Knel

25 december 2018      KIA Kinderen in de Knel

30 december 2018      Diaconie

31 december 2018      Eigen gemeentewerk


24 en 25 DECEMBER COLLECTE KERK IN ACTIE (KINDEREN IN DE KNEL)
Ze brengen Kerst door in een vluchtelingenkamp, op straat, in een donker naaiatelier of
ploeterend in de volle zon op het land van hun ouders. Voor veel te veel kinderen is het met Kerst helemaal geen feest. Zij groeien op in armoede of oorlogsgeweld. Ze worden misbruikt of verwaarloosd. Juist met Kerst verdienen zij onze bijzondere aandacht en steun.  www.kerkinactie.nl/kerst.

Comments

Voornaam
Marja
Achternaam
Pelle
Taak
Diaken; Tentdienst
Permalink

-

Kerkblad Intercom

Intercom is het kerkblad. In de Intercom treft u gegevens aan over activiteiten die er in de kerk te doen zijn. Daarnaast staan er zaken in zoals: berichten uit de kerkenraad, wel en wee van de gemeente, verjaardagen van ouderen in de betreffende maand, kerkdiensten, et cetera.

Intercom verschijnt maandelijks. Voor de maanden juli en augustus komt een gecombineerde editie uit. Intercom wordt bezorgd in de week vóór de eerste zondag van de betreffende maand.

Een abonnement kost € 15,- per jaar. Een digitaal abonnement is kosteloos.

Voor het aanvragen van een abonnement en voor vragen over de bezorging kunt u contact opnemen met:

Piet Stoel, 0418-671932, e-mail

Kopij voor Intercom kan tot uiterlijk maandag voor 24:00 uur in de week voor verspreiding ingestuurd worden. De (uiterste) inleverdata voor 2018 zijn:

 • 17 december voor 24:00 uur (maandag!)

De (uiterste) inleverdata voor 2019 zijn:

 • 21  januari
 • 18 februari
 • 25 maart
 • 22 april
 • 20 mei
 • 24 juni (dubbelnummer juli/augustus)
 • 19 augustus
 • 23 september
 • 21 oktober
 • 18 november
 • 18 december (woensdag, onder voorbehoud)

Elke maand verzamelt een lid van het redactieteam de kopij. Hij / zij zorgt voor de opmaak van de Intercom. Het team bestaat uit:

 • Hilda en Jan Albert de Haan-Smit
 • Wilma Teeuwen-van Dalen
 • Nel Meliefste
 • Petra van Zanten-Vroegh

Voor vragen over inhoud van de Intercom kunt u terecht bij de redactie: e-mail.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aanvragen e-mail Digitale intercom:
Omdat in ons kerkblad privacy gevoelige informatie kan staan, kunnen we niet zomaar meer toestaan dat iedereen de digitale versie opvraagt. Graag controleren wij of u lid bent van onze gemeente, dit doen wij door u te vragen een account op deze website aan te maken, hiermee kunt u in de toekomst ook uw gegevens aanpassen in de digitale gemeentegids.
Bij het aanmaken van het account kunt u aangeven of u de Intercom wilt ontvangen.
Indien u al een account heeft kunt u zich hieronder in-/uitschrijven.

klik hier om uw account aan te maken

Inleveren spullen voor de Rommelmarkt

U kunt uw spullen weer inleveren voor onze jaarlijkse rommelmarkt 2019 en wel op 26 januari 2019 in de schuur van de familie van Giessen, M. van Rossumweg 6 te Poederoijen,

Van 9.30 tot 11.30 uur zijn wij daar aanwezig om uw spullen in ontvangst te nemen.

Alle verkoopbare oude en gebruikte spullen kunnen dan ingeleverd worden, zoals antiek, aardewerk, glaswerk, boeken, serviesgoed, speelgoed, curiosa en overige artikelen.

Wilt  u er a.u.b. op letten dat de spullen niet kapot zijn,dan is het niet verkoopbaar !

Geef uw overbodige spullen een tweede kans !

 

 Wij zien u dan graag.

 

Bij voorbaat dank,

Het Rommelteam.

Het algemene mailadres voor aanmeldingen van vrijwilligers en voor vragen of ideeën is rommelmarkt@gerefkerkzuilichem.nl. Ook kunt u contact opnemen met Jacolien Schriever

Bid u mee?

Iedere twee weken op maandagavond, van 19:15 - 20:00 uur

 • Maandag 10 december
 • Maandag 7 januari
 • Maandag 21 januari (Week van Gebed)
 • Maandag 4 februari
 • Maandag 18 februari
 • Maandag 4 maart
 • Maandag 18 maart
 • Maandag 1 april
 • Maandag 15 april (Gebed in de Stille Week)
 • Maandag 29 april
 • Maandag 13 mei
 • Maandag 27 mei
 • Maandag 10 juni (Afsluiting voor de zomer)

Waar? In de Kerk, de Consistoriekamer

Wanneer? Elke twee weken op maandagavond.

Gebedsboek:  In de hal van de kerk ligt een gebedsboek. De hierin geschreven woorden worden in gebed gebracht tijdens het Gebedsmoment.

Hoe ziet een Gebedsmoment eruit?

19:15   Aansteken kaars, beginnen met een lied of Bijbellezing

19:25   Voorbeden uit Gebedsboek lezen, kort nieuwe voorbeden noteren waarvoor we vanavond willen bidden

19:35   Kringgebed (het Gebedsboek gaat rond als geheugensteun)

19:50   Afsluiting