Kerkblad Intercom

Intercom is het kerkblad. In de Intercom treft u gegevens aan over activiteiten die er in de kerk te doen zijn. Daarnaast staan er zaken in zoals: berichten uit de kerkenraad, wel en wee van de gemeente, verjaardagen van ouderen in de betreffende maand, kerkdiensten, et cetera.

Intercom verschijnt maandelijks. Voor de maanden juli en augustus komt een gecombineerde editie uit. Intercom wordt bezorgd in de week vóór de eerste zondag van de betreffende maand.

Een abonnement kost € 15,- per jaar. Een digitaal abonnement is kosteloos.

Voor het aanvragen van een abonnement en voor vragen over de bezorging kunt u contact opnemen met:

Piet Stoel, 0418-671932, e-mail

Kopij voor Intercom kan tot uiterlijk maandag voor 24:00 uur in de week voor verspreiding ingestuurd worden. De (uiterste) inleverdata voor 2018 zijn:

  • 22 oktober
  • 19 november
  • 20 december (donderdag!)

Elke maand verzamelt een lid van het redactieteam de kopij. Hij / zij zorgt voor de opmaak van de Intercom. Het team bestaat uit:

  • Hilda en Jan Albert de Haan-Smit
  • Wilma Teeuwen-van Dalen
  • Nel Meliefste
  • Petra van Zanten-Vroegh

Voor vragen over inhoud van de Intercom kunt u terecht bij de redactie: e-mail.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schrijf u in voor de digitale Intercom, indien u geen papieren versie meer wilt ontvangen, stuur dan een mailtje naar Piet Stoel (zie hierboven)
Het e-mailadres van de abonnee