Vormings- & Toerustings- avonden

In dit nieuwe seizoen 2019-2020 organiseren we van oktober tot en met mei, met uitzondering van december, iedere maand een vormings- of toerustingsavond in de kerk. De avonden hebben een gevarieerd karakter: maatschappelijk, theologisch, spiritueel, artistiek, pastoraal etc. We hopen u/jou graag te ontmoeten op één van deze avonden.

23 januari 2020

19:45 uur:

ontvangst met koffie en thee

20:00 uur: start avond

'Christelijke meditatie’ 

Mediteren: ….iets spiritueels waar je als christen niet dichtbij moet komen? Of mediteren ook christenen, en hoe dan? Al eeuwen geleden begonnen christenen te mediteren. Ook wij duiken deze avond in de christelijke meditatie. Door te mediteren kom je tot rust, word je stil. Inge Eckhardt en Nelleke Krielaart verzorgen deze avond voor ons.

12 februari 2020

19.30 uur:
ontvangst met koffie en thee

19.45 uur! start avond

In verband met voldoende beschikbaar materiaal willen we verzoeken om, bij uitzondering, u/jou op te geven voor deze avond. Dit kan bij Gerda van Ieperen - van Steenis (06 51 99 29 14 of:
gevanieperen@gmail.com).

‘Schilderend luisteren naar God’ 
begeleid door kunstenares Dietske van Winkelhoff. Wat moet je je hierbij voorstellen? Je schildert een situatie uit je leven. Je mag ervaren dat je al schilderend naar God kunt luisteren. Wat wil Hij je zeggen of je laten zien? Hoe kan Hij je helpen? Het gaat er niet om dat je mooi kunt schilderen, maar dat je ontdekt wat God je wil geven.

3 maart 2020

19.45 uur:
ontvangst met koffie en thee

20.00 uur: start avond

‘Van Sjibbolet naar Sjalom’
een avond rond het boek van ds. Jan Mudde.

Ds. Jan Mudde geeft deze avond een lezing over zijn Bijbelstudie naar homoseksualiteit en gaat met ons in gesprek. Deze avond is bedoeld om ons te vormen, een avond die leerzaam en verdiepend kan zijn voor de hele gemeente! 

6 april 2020

19.45 uur:
ontvangst met koffie en thee

20.00 uur: start avond

‘Muziek in de lijdenstijd’,
een zoektocht naar Passiemuziek door de eeuwen heen. De muziek die langskomt is mooi, maar soms ook ruig en misschien zelfs schokkend. Een uur vol Passiemuziek, mét passie.
De avond wordt verzorgd door Ron Mostaard.

20 mei 2020

19.45 uur:
ontvangst met koffie en thee

20.00 uur: start avond

‘Orgaandonatie’
een actueel thema dat iedereen aangaat, want op 1 juli 2020 start het nieuwe donorregister. Hoe wil je in dat register geregistreerd staan, welke keuze maak je als christen. Donatie en transplantatie van organen is een kwetsbaar onderwerp. Het gaat over de grenzen van de lichamelijke integriteit. Deze avond komt mevrouw Ali van Dijk van de NPV ons meer vertellen over dit thema en gaat ook graag met ons in gesprek hierover.