Activiteiten en Projecten

Gebed

In de afgelopen periode zijn er verschillende preken geweest over het Onze Vader.

Reisverslag Moldavie 2018

Van 26 april tot en met 7 mei mochten wij praktische hulp bieden bij de bouw van het opvang tehuis voor gehandicapten

20+ Kring

Afgelopen seizoen was deze kring om de vier weken samen, om v

Enveloppenactie 2018

Evenals in eerdere jaren willen wij ook dit jaar, door middel van een enveloppenactie, een beroep op u do

Mannenavond Zuilichem

Op 26 januari zal er weer een mannenavond georganiseerd worden door de commissie Mannenavond Zuilichem.