Kerkblad Intercom

Intercom is het kerkblad van de Gereformeerde Kerk Gameren-Zuilichem. In de Intercom treft u gegevens aan over activiteiten die er in de kerk te doen zijn. Daarnaast staan er zaken in zoals: berichten uit de kerkenraad, wel en wee van de gemeente, verjaardagen van ouderen in de betreffende maand, kerkdiensten, etcetera.

Intercom verschijnt maandelijks. Voor de maanden juli en augustus komt een gecombineerde editie uit. Intercom wordt bezorgd in de week vóór de eerste zondag van de betreffende maand.

Abonneren op het kerkblad Intercom? Klik hier.

Kopij voor Intercom kan tot uiterlijk maandag (voor 24:00 uur) voorafgaande aan de week van verspreiding, ingestuurd worden naar dit email adres.

De (uiterste) inleverdata voor 2019 zijn:

 • ma 18 november *
 • ma 30 december *

*  De eerste Intercom in 2020 verschijnt pas in de 2e week van januari. De december-editie loopt door t/m 6 januari. Als u uiterlijk 18 november ook uw berichten voor begin januari doorgeeft, dan missen de lezers uw informatie niet!.
Voor het januari-nummer 2020 kunt u kopij insturen tot uiterlijk 30 december 2019. De Intercom voor januari wordt in de week na 5 januari verspreid.

 

Voor 2020 zijn de uiterste inleverdata::

 • ma 20 januari 
 • ma 17 februari
 • ma 23 maart
 • ma 20 april
 • ma 25 mei
 • ma 22 juni (dubbelnummer, voor juli én augustus)
 • ma 24 augustus
 • ma 21 september
 • ma 19 oktober
 • ma 23 november
 • ma 21 december (onder voorbehoud)

Elke maand verzamelt een lid van het redactieteam de kopij. Hij / zij zorgt voor de opmaak van de Intercom. Het redactieteam heeft het recht om de geleverde kopij zo nodig aan te passen of in te korten.
Het team bestaat uit:

 • Hilda en Jan Albert de Haan-Smit
 • Wilma Teeuwen-van Dalen
 • Nel Meliefste
 • Petra van Zanten-Vroegh

Voor vragen over inhoud van de Intercom kunt u terecht bij de redactie: e-mail.