Gebed

In de afgelopen periode zijn er verschillende preken geweest over het Onze Vader. Daarbij was het idee ontstaan om in de kerk een plekje te maken, eigenlijk tijdelijk, om het gebed meer onder de aandacht te brengen. Voor in de kerk staat nu een tafel met een gebedsmuur (een lijst met gaas, waarin mensen briefjes kunnen stoppen), een paaskaars waaraan mensen een kaarsje kunnen aansteken. Ook is er ruimte om na de dienst gebed aan te vragen. Voor sommigen misschien best een grote stap, anderen vinden soms hun weg naar de tafel en schrijven een briefje of steken een lichtje.  Het was oorspronkelijk het idee om deze tafel na de laatste preek over het Onze Vader weer op te ruimen, maar eigenlijk zouden we het heel mooi vinden om dit een blijvende plek in de kerk te geven.

Ook blijft de mogelijkheid om na de dienst gebed aan te vragen. Spreek daarvoor gerust een van de leden van het gebedsteam aan (zie namen onderaan dit stukje).

Een andere vorm van gebed is samen bidden. Dit doen we tijdens de bidstond die iedere twee weken gehouden wordt in de Consistoriekamer. Om 19.45 uur beginnen we en nemen we met elkaar bid- en dankpunten door. Daarna kan iedereen hardop of in stilte bidden. We bidden voor de gemeente, voor elkaar, voor de wereld. U bent van harte welkom om aan te sluiten.

Voor een overzicht van gebedsmomenten klik hier.

 

Namens het gebedsteam,

ds. Inge Eckhardt, e-mail 

Caroline Dingemans, 06-57115826, e-mail

Annelies van Wijgerden, e-mail