Enquête Diaconie

Vanuit de gemeente zijn er verschillende keren vragen gesteld, over wat de diaconie kan betekenen bij praktische hulpvragen. Binnen de diaconie zien we dit als taak die we, met elkaar, als gemeente kunnen dragen. Om  zo met elkaar dienstbaar te zijn binnen de gemeente en wellicht in de toekomst voor alle mensen in onze wijken. In eerste instantie willen we ons richten op kortstondige hulpvragen met prioriteit. Onder kortstondige hulpvragen met prioriteit verstaan we hulpvragen die een hoge prioriteit hebben en die van tijdelijke aard zijn.

Een aantal voorbeelden is:
  • Hulp bij ziekte zoals: boodschappen doen, eten koken, kinderen van school halen, medicijnen ophalen, ritje ziekenhuis.
Omdat velen handen licht werk maken, willen wij u vragen de volgende vragen te beantwoorden zodat we u kunnen benaderen bij een hulpvraag (uiteraard kan het zijn dat u niet beschikbaar bent bij een hulpvraag).
 
Vragen ja nee
Zijn er nog andere zaken waarmee u zou kunnen helpen?