Laatste nieuws

Welkom Weekend Programma

Donderdag 6 september 20:00 - 21:00 uur (In de kerk)

Inspiratieavond, Thema ‘God maakt vrij’
Koffie en thee vanaf 19:45 uur

Vrijdag 7 september, 20:30 - 22:30 uur (In de kerk)

"Praisecafé’ voor jongeren èn wie zich jong voelt

Zaterdag 8 september, 14:00 - 17:00 uur 

(Op de Zorgboerderij De Ommedijkerhoeve bij Sjaak en Bea, Parallelweg 3, Zuilichem)

Groot volleybaltoernooi, Speelgelegenheid voor kinderen (Springkussen, etc), Kookworkshop, koffie- en theehoek

17:30 uur Barbecue voor jong en oud met zitruimte voor de ouderen en service voor het bakken van uw vlees/het halen van uw eten wanneer u minder mobiel bent

Zondag 9 september, 10:00 uur 

Openluchtdienst in het weiland, op de Zorgboerderij De Ommedijkerhoeve (bij Sjaak en Bea, Parallelweg 3, Zuilichem)

Zelf iets bakken voor bij de koffie: ‘Heel de kerk bakt’
(bak zelf koekjes, cake, taart of iets anders voor bij de koffie en breng dat me om anderen te laten proeven van je bakkunsten)

18:30 uur Sing-In met verzoeknummers (In de kerk)

Geef je op:

 • Voor het Toernooi. Stel je eigen team (6 a 7) samen of meld je los aan (inschrijflijst hal)
 • Voor de Workshop Koken (inschrijflijst hal)
 • Voor de Barbecue (inschrijflijst hal)
 • Voor ondersteuning/hulp op zaterdag en zondag, er zijn allerlei praktische klussen waarbij we hulp kunnen gebruiken! Bij Rien Vink of Helga Droogers

Bijbelkring 2018/2019

Data bekend.

In het nieuwe seizoen zullen weer twee Bijbelkringen worden gehouden. Eén kring wordt gehouden op een aantal vrijdagavonden en één kring op een aantal donderdagochtenden.

Donderdagochtend kring:

In een 8-tal bijeenkomsten bespreken we op de donderdagochtenden het bijbelboek, de brief aan de Hebreeën.

De Hebreeënbrief gaat er vooral over dat Jezus Christus groter is dan de engelen, groter dan Mozes, dan Melchizedek, Aaron èn Christus als de grootste geloofsheld, Hij die gisteren en vandaag dezelfde is. Een hele mooie brief die ons helpt om te groeien in ons geloof.

De brief aan de Hebreeën is op donderdagochtend telkens om 10:00 uur op

 • 13 september
 • 27 september
 • 11 oktober
 • 10 januari
 • 7 februari
 • 7 maart
 • 4 april
 • 9 mei

bij Leo en Sonja Muis, Schoolstraat 37, Zuilichem.

Vrijdagavond kring:

Op de vrijdagavondkring bespreken we een aantal onderwerpen:

14 september

 • Wie is God?
 • De Heilige Geest

28 september

 • Wat is zonde?
 • De twee naturen van de christen

12 oktober

 • Positie en wandel van de gelovige
 • Het eeuwige leven

11 januari

 • Verlossing in het Oude testament
 • Christelijke dienstbaarheid

8 februari

 • Twee opstandingen

8 maart

 • Verhoorde gebeden

5 april

 • De oordelen

10 mei

 • Reserve

De vrijdagavondkring is telkens om 19:45 uur bij Jan Piet Mourits, Koekoekstraat 11, Hedel.

Wil je meedoen? Laat het dan weten aan Jan Piet Mourits, 073-5997075, 06-20109020 of e-mail

Jan Piet Mourits

16+ Vervolg?

Graag nodigen we iedere 16+er uit op 2 september a.s. na de dienst voor de ‘koffie’ en een lunch aan de Constantijn Huijgensstr 7 in Zuilichem.
Een gezellig samenzijn en samen ontdekken wat we de komende winterperiode kunnen gaan doen.


Groet,
Marita, Cor, Judith, Peter en Inge

20+ Kring

Afgelopen seizoen was deze kring om de vier weken samen, om van hart tot hart te praten over het geloof, de groep bestaat momenteel uit 10 mensen (vnl. twintigers) en staat open voor anderen die ook geïnteresseerd zijn. Voor het komend seizoen willen we graag samen verder. Onze eerste bijeenkomst staat gepland op dinsdag 25 september. Meer informatie bij ds. Inge Eckhardt.

Geloofsgesprek

Voor wie verlangt naar een basiscursus ‘Geloven’ of overweegt Belijdenis te doen; opgelet! In het komend seizoen start er weer een nieuwe groep. Er is al een aanmelding, kom jij het gesprek verrijken?

 

Heb je interesse?

Schroom dan niet om vrijblijvend informatie te vragen!

 

Ds. Inge Eckhardt

Kerkblad Intercom

Intercom is het kerkblad. In de Intercom treft u gegevens aan over activiteiten die er in de kerk te doen zijn. Daarnaast staan er zaken in zoals: berichten uit de kerkenraad, wel en wee van de gemeente, verjaardagen van ouderen in de betreffende maand, kerkdiensten, et cetera.

Intercom verschijnt maandelijks. Voor de maanden juli en augustus komt een gecombineerde editie uit. Intercom wordt bezorgd in de week vóór de eerste zondag van de betreffende maand.

Een abonnement kost € 15,- per jaar. Een digitaal abonnement is kosteloos.

Voor het aanvragen van een abonnement en voor vragen over de bezorging kunt u contact opnemen met:

Piet Stoel, 0418-671932, e-mailVoor digitale toezending (kosteloos) e-mail.

Kopij voor Intercom kan tot uiterlijk maandag voor 24:00 uur in de week voor verspreiding ingestuurd worden. De (uiterste) inleverdata voor 2018 zijn:

 • 20 augustus
 • 24 september
 • 22 oktober
 • 19 november
 • 20 december (donderdag!)

Elke maand verzamelt een lid van het redactieteam de kopij. Hij / zij zorgt voor de opmaak van de Intercom. Het team bestaat uit:

 • Hilda en Jan Albert de Haan-Smit
 • Wilma Teeuwen-van Dalen
 • Nel Meliefste
 • Petra van Zanten-Vroegh

Voor vragen over inhoud van de Intercom kunt u terecht bij de redactie: e-mail.