Luisteren kerkdienst

Iedere zondag worden de kerkdiensten uitgezonden om 9:30 uur en 18:30 uur.

Klik hier voor het overzicht van de kerkdiensten.

 

 

Ook kunt u deelnemen aan de collecten (zie overzicht kerkdiensten) door storting van uw bijdrage op:

Bankrekening: NL63 RABO 0374 3252 19

t.n.v. Geref. Kerk Gameren-Zuilichem

o.v.v. collecte d.d.  ……………….. voor ……………….