Contact & Info

Kerkgebouw

Zijlstraat 1 5305 EE  ZUILICHEM
Postadres: Parallelweg 2 5305 TB ZUILICHEM

0418-671371

 

Predikant

Ds. D. (Inge) Eckhardt-Groeneveld

Poortwegje 5 5305 CS ZUILICHEM

0418-672755 e-mail

 

Preses (voorzitter) kerkenraad

A. (André) Kaasjager

0418-516015 e-mail

 

Scriba (secretaris) kerkenraad

Frandirka Dingemans-van Maaren

Parallelweg2 5305 TB ZUILICHEM

0418-673226 e-mail

 

Kerkelijk bureau/Ledenadministratie

C.W. (Corina) van Tuijl-Blom e-mail

 

Preekvoorziening

M. (Marita) van Dalen-van Honk

Nieuwstraat 11 5305 EC  ZUILICHEM

0418-673942 e-mail

 

Kostersteam

Kostersteam: e-mail

Bert Schriever (coördinator en contactpersoon)

0418-677330

Cor de Graaf, Bart van der Linden, Aart van Rijnsbergen en

Arjan Burghout (reserve)

 

Coördinator organisten

Kees Donkersloot

0418-671542 e-mail

 

Coördinator Schoonmaak Kerk

Ad de Boer

0418-671807 e-mail

 

Beamerteam

Marjon van Maaren e-mail

Aanleveren powerpointpresentatie

(aanleveren in lettertype Verdana 32)

 

Reservering zalen

Els van Maren-Droogers, 0418-672423, e-mail

 

College van Kerkrentmeesters

Bankrekeningnr. NL63 RABO 0374 3252 19

t.n.v. Geref. Kerk Gameren-Zuilichem

Penningmeester M.M. (Greet) van Wijgerden-de Boer

Uilkerweg 4 5305 TD ZUILICHEM

0418-671827 e-mail

 

Kerkblad Intercom

Redactie: e-mail

Meer info: Verschijning, kopij, e.d.

Abonnement € 15,00 per jaar.

Over te maken op bankrekeningnr.

NL63 RABO 0374 3252 19

t.n.v. Geref. Kerk Gameren-Zuilichem

 • H.G. (Hilda) en J.A. (Jan Albert) de Haan-Smit tel. 0418-841109
 • P. (Nel) Meliefste tel. 0418-672140
 • W.E. (Wilma) Teeuwen-van Dalen tel. 0418-562204
 • P.E. (Petra) van Zanten-Vroegh tel. 0418-552966

Abonnement, bezorging en vragen:

Piet Stoel tel. 0418-671932 e-mail

Aanvragen digitaal abonnement (kosteloos): Wim Schriever e-mail

 

Diaconie/zending

Bankrekeningnr. NL13 RABO 0310 3099 99

t.n.v. Geref. Kerk Gameren-Zuilichem

Penningmeester E.D. (Betsy) van Wijk-van Dalen

Maas-Waalweg 8 5305 TC  ZUILICHEM

0418-561003 e-mail

 

Verkooppunten collectemunten

Bankrekeningnr. NL63 RABO 0374 3252 19

t.n.v. Geref. Kerk Gameren-Zuilichem

- Blauwe munten 40 st. € 30,-

- Oranje munten 40 st. € 60,-

- Groene munten 10 st. € 50,00

 • Teuni en Huib Klop Molenkamp 19 5306 GL  BRAKEL
  tel. 0418-672589 e-mail
 • Gerja van Dalen-Pieterse Dijkschrijversland 3 5311 GV GAMEREN
  tel. 0418-562488 e-mail
 • Anny van Heijningen Beatrixstraat 26 5308 KA  AALST
  tel. 0418-671919 e-mail
 • Bart van der Linden Waaldijk 115 5305 CD  ZUILICHEM
  tel. 06-83171593 e-mail
 • Wim Schriever ´t Stikske 13 5305 BB  ZUILICHEM
  tel. 0418-672969 e-mail